Detailstheothang_10
  Thống kê tổng số: 840 đơn vị trong Tháng 10 Tổng số gửi đi: 103.591 | Tổng số nhận về: 129.149
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
26Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn021703336
Ngân Hàng Nhà Nước0166195
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh0146152
Cục Thống Kê Tỉnh07781
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh0138139
Kho bạc Nhà nước tỉnh0373374
8Hide details for Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhCục Quản Lý Thị Trường tỉnh000
Đội Quản lý Thị trường số 1000
Đội Quản lý Thị trường số 2000
Đội Quản lý Thị trường số 3000
Đội Quản lý Thị trường số 4000
Đội Quản lý Thị trường số 5000
Đội Quản lý Thị trường số 6000
Đội Quản lý Thị trường số 7000
Phòng Tổ chức Hành chính000
5Hide details for Cục Thuế tỉnhCục Thuế tỉnh011392212
Văn phòng0360584
Chi cục Thuế huyện Na Rì0152187
Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn0173234
Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới0245733
Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn – Pác Nặm0209474
8Hide details for Tòa án nhân dân tỉnh Bắc KạnTòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn0131183
Tòa án huyện Chợ Mới000
Tòa án huyện Na Rì000
Tòa án huyện Ngân Sơn000
Tòa án huyện Bạch Thông000
Tòa án huyện Ba Bể000
Tòa án huyện Pác Nặm000
Văn phòng0131183
Tòa án Thành Phố Bắc Kạn000