Detailstheothang_09
  Thống kê tổng số: 840 đơn vị trong Tháng 09 Tổng số gửi đi: 118.952 | Tổng số nhận về: 148.754
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
26Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn175727414498
11Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh86581667
8Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh55390445
523Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện172867735494640
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh30310361339
100Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành82972512833425
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh36617132079
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy16521000911661
84029802118952148754