Detailstheothang_06
  Thống kê tổng số: 840 đơn vị trong Tháng 06 Tổng số gửi đi: 110.317 | Tổng số nhận về: 138.553
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
26Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn52417432267
Ngân Hàng Nhà Nước55170225
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh77885
Cục Thống Kê Tỉnh7102109
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh1117118
Kho bạc Nhà nước tỉnh7628635
8Hide details for Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhCục Quản Lý Thị Trường tỉnh000
Đội Quản lý Thị trường số 1000
Đội Quản lý Thị trường số 2000
Đội Quản lý Thị trường số 3000
Đội Quản lý Thị trường số 4000
Đội Quản lý Thị trường số 5000
Đội Quản lý Thị trường số 6000
Đội Quản lý Thị trường số 7000
Phòng Tổ chức Hành chính000
5Hide details for Cục Thuế tỉnhCục Thuế tỉnh384490874
Văn phòng384490874
Chi cục Thuế huyện Na Rì000
Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn000
Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới000
Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn – Pác Nặm000
8Hide details for Tòa án nhân dân tỉnh Bắc KạnTòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn63158221
Tòa án huyện Chợ Mới000
Tòa án huyện Na Rì000
Tòa án huyện Ngân Sơn000
Tòa án huyện Bạch Thông000
Tòa án huyện Ba Bể000
Tòa án huyện Pác Nặm000
Văn phòng63158221
Tòa án Thành Phố Bắc Kạn000