Detailstheothang_04
  Thống kê tổng số: 840 đơn vị trong Tháng 04 Tổng số gửi đi: 156.329 | Tổng số nhận về: 187.433
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
26Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn137933954774
Ngân Hàng Nhà Nước25243268
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh8167175
Cục Thống Kê Tỉnh12186198
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh0184184
Kho bạc Nhà nước tỉnh4438442
8Hide details for Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhCục Quản Lý Thị Trường tỉnh74198272
Đội Quản lý Thị trường số 1000
Đội Quản lý Thị trường số 2000
Đội Quản lý Thị trường số 3000
Đội Quản lý Thị trường số 4000
Đội Quản lý Thị trường số 5000
Đội Quản lý Thị trường số 6000
Đội Quản lý Thị trường số 7000
Phòng Tổ chức Hành chính74198272
5Hide details for Cục Thuế tỉnhCục Thuế tỉnh116716422809
Văn phòng410497907
Chi cục Thuế huyện Na Rì163278441
Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn253235488
Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới234322556
Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn – Pác Nặm107310417
8Hide details for Tòa án nhân dân tỉnh Bắc KạnTòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn89337426
Tòa án huyện Chợ Mới000
Tòa án huyện Na Rì000
Tòa án huyện Ngân Sơn000
Tòa án huyện Bạch Thông000
Tòa án huyện Ba Bể000
Tòa án huyện Pác Nặm000
Văn phòng89233322
Tòa án Thành Phố Bắc Kạn0104104