Thống kê tổng số: 840 đơn vị đến ngày: 19/06/2021 Tổng số gửi đi: 156525 | Tổng số nhận về: 759738
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
3Hide details for Sở Xây DựngSở Xây Dựng82732854112
Văn phòng sở24/582732854112
Ban quản lý dự án24/5000
Trung tâm QH và KĐ24/5000
16Show details for Sở Y tếSở Y tế119383468546623
1Show details for Thanh Tra TỉnhThanh Tra Tỉnh36421992563
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh21451019412339
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy1412698903113029
840156525759738916263