Thống kê tổng số: 840 đơn vị đến ngày: 19/06/2021 Tổng số gửi đi: 156525 | Tổng số nhận về: 759738
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
26Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn60631719323256
11Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh55142374788
8Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh79532660034553
523Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện82625443049525674
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh150757627269
100Hide details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành41555153800195355
Ban Dân Tộc24/544619972443
Ban quản lý dự án đầu tư xây dưng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn24/565714242081
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh24/538623012687
Trường Cao đẳng Bắc Kạn24/577815502328
Ban Quản Lý Khu Các Khu Công Nghiệp24/531617892105
Công Ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Tỉnh Bắc Kạn24/598370468
Ban điều phối hỗ trợ dự án kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn24/533618952231
BQL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh BK24/573361776910
Liên minh Hợp tác xã tỉnh24/51649241088
1Show details for Quỹ Phát Triển Đất Rừng và Bảo vệ môi trường tỉnhQuỹ Phát Triển Đất Rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh107577684
1Show details for Sở Công ThươngSở Công Thương88936194508
3Show details for Sở Giao Thông Vận TảiSở Giao Thông Vận Tải181855817399
23Show details for Sở Giáo dục và Đào tạoSở Giáo dục và Đào tạo35001526818768
3Show details for Sở Khoa Học và Công NghệSở Khoa Học và Công Nghệ77428843658
1Show details for Sở Kế Hoạch Đầu TưSở Kế Hoạch Đầu Tư103049706000
5Show details for Sở Lao động Thương binh và Xã hộiSở Lao động Thương binh và Xã hội247253167788
10Hide details for Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông ThônSở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn36791820421883
Văn phòng Sở24/5158659517537
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật24/523616081844
Trung tâm Nước sạch và VSMTNT24/526410051269
Chi cục Kiểm lâm24/569724353132
Chi cục Chăn nuôi và Thú y24/530517592064
Chi cục Quản lý chất lượng NLS và Thuỷ sản24/51438781021
Chi cục Thuỷ lợi24/514720032150