Thống kê tổng số: 840 đơn vị đến ngày: 19/06/2021 Tổng số gửi đi: 156525 | Tổng số nhận về: 759738
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
26Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn60631719323256
11Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh55142374788
8Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh79532660034553
523Hide details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện82625443049525674
75Show details for UBND huyện Ba BểUBND huyện Ba Bể118475852470371
64Show details for UBND Huyện Bạch ThôngUBND Huyện Bạch Thông101774802758204
68Show details for UBND Huyện Chợ MớiUBND Huyện Chợ Mới106695238763056
86Show details for UBND Huyện Chợ ĐồnUBND Huyện Chợ Đồn118416511976960
74Show details for UBND Huyện Na RìUBND Huyện Na Rì105975332263919
56Show details for UBND huyện Ngân SơnUBND huyện Ngân Sơn89234918058103
54Show details for UBND Huyện Pác NặmUBND Huyện Pác Nặm70976757874675
46Hide details for UBND Thành phố Bắc KạnUBND Thành phố Bắc Kạn114744891260386
Văn phòng HDND - UBND TP Bắc Kạn18/6309366609753
Phòng Kinh Tế Thành Phố Bắc Kạn18/617119632134
Phòng GD và ĐT Thành Phố Bắc Kạn18/659824703068
Phòng Lao động Thành Phố Bắc Kạn18/610413771481
Phòng Nội Vụ Thành Phố Bắc Kạn18/63913551394
Phòng TCKH Thành Phố Bắc Kạn18/616522552420
Phòng TNMT Thành Phố Bắc Kạn18/646914351904
Phòng Tư pháp Thành Phố Bắc Kạn18/6117842959
Phòng VHTT TP Bắc Kạn18/610112261327
Phòng QLĐT Thành Phố Bắc Kạn18/625412561510
Phòng Thanh tra Thành Phố Bắc Kạn18/630664694
Trung tâm VHTT và TT TP Bắc Kạn18/6249841008
Ban Bồi thường GPMB18/61859031088
Ban QLDA18/630911551464
UBND phường Phùng Chí Kiên18/658218002382
UBND phường Đức Xuân18/649320262519
UBND phường Huyền Tụng18/640516522057
UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai18/641117092120