Thống kê tổng số: 840 đơn vị đến ngày: 19/06/2021 Tổng số gửi đi: 156525 | Tổng số nhận về: 759738
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
26Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn60631719323256
11Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh55142374788
8Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh79532660034553
523Hide details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện82625443049525674
75Show details for UBND huyện Ba BểUBND huyện Ba Bể118475852470371
64Show details for UBND Huyện Bạch ThôngUBND Huyện Bạch Thông101774802758204
68Show details for UBND Huyện Chợ MớiUBND Huyện Chợ Mới106695238763056
86Show details for UBND Huyện Chợ ĐồnUBND Huyện Chợ Đồn118416511976960
74Show details for UBND Huyện Na RìUBND Huyện Na Rì105975332263919
56Show details for UBND huyện Ngân SơnUBND huyện Ngân Sơn89234918058103
54Hide details for UBND Huyện Pác NặmUBND Huyện Pác Nặm70976757874675
Văn phòng24/5215356277780
Phòng Nội vụ24/512631483274
Phòng TC-KH24/534239214263
Phòng Kinh tế - Hạ tầng24/512921322261
Phòng Tư pháp24/56213971459
Phòng VH-TT24/52719882015
Phòng Giáo dục24/543222662698
Phòng lao động thương binh xã hội24/512020812201
Phòng NN-PTNT24/59826002698
Phòng TN-MT24/513522102345
Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm24/522513751600
TT VHTT Và Truyền Thông24/54518041849
Thanh tra huyện24/5539871040
Trung tâm GDNN-GDTX24/543913956
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Pắc Nặm24/55612541310
UBND xã Bằng Thành24/521817331951
UBND xã Bộc Bố24/537033043674
UBND xã Cao Tân24/526432563520
UBND xã Công Bằng24/521719452162