Thống kê tổng số: 840 đơn vị đến ngày: 19/06/2021 Tổng số gửi đi: 156525 | Tổng số nhận về: 759738
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
26Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn60631719323256
11Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh55142374788
8Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh79532660034553
523Hide details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện82625443049525674
75Show details for UBND huyện Ba BểUBND huyện Ba Bể118475852470371
64Show details for UBND Huyện Bạch ThôngUBND Huyện Bạch Thông101774802758204
68Show details for UBND Huyện Chợ MớiUBND Huyện Chợ Mới106695238763056
86Hide details for UBND Huyện Chợ ĐồnUBND Huyện Chợ Đồn118416511976960
Văn Phòng HĐND - UBND24/5248766189105
Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn24/528726512938
Phòng Tư pháp huyện Chợ Đồn24/550772822
Phòng TCKH huyện Chợ Đồn24/536623462712
Phòng Tài nguyên và Môi trường24/511518121927
Phòng LĐTBXH huyện Chợ Đồn24/513018621992
phòng GDĐT huyện Chợ Đồn24/547519862461
phòng NNPTNT huyện Chợ Đồn24/519719952192
Phòng KTHT huyện Chợ Đồn24/520717001907
Ban quản lý dự án ĐTXD24/523210961328
Thanh Tra Huyện huyện Chợ Đồn24/527681708
Trung tâm GDNN - GDTX24/549769818
Phòng VHTT huyện Chợ Đồn24/59716531750
Trung tâm VHTT và Truyền thông24/529911521451
Văn phòng Đăng ký QSD đất24/510537547
UBND Thị trấn Bằng Lũng24/551217252237
UBND Xã Bản Thi24/537917572136
UBND Xã Bằng Lãng24/527012061476
UBND Xã Bằng Phúc24/522815711799
UBND Xã Bình Trung24/530517672072
UBND Xã Đại Sảo24/530615001806
UBND Xã Đồng Lạc24/524616481894