Thống kê tổng số: 840 đơn vị đến ngày: 19/06/2021 Tổng số gửi đi: 156525 | Tổng số nhận về: 759738
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
26Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn60631719323256
11Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh55142374788
8Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh79532660034553
523Hide details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện82625443049525674
75Show details for UBND huyện Ba BểUBND huyện Ba Bể118475852470371
64Hide details for UBND Huyện Bạch ThôngUBND Huyện Bạch Thông101774802758204
VP HĐND - UBND huyện24/5300963449353
Phòng Nội vụ24/513126672798
Phòng Tư pháp24/5699951064
Phòng TC - KH24/526327963059
Phòng Tài nguyên và Môi trường24/512011231243
Phòng Lao động TB-XH24/512117321853
Phòng Văn hoá và Thông tin - BT24/514417871931
Phòng Giáo dục-ĐT24/537318462219
Phòng Nông nghiệp và PTNT24/510517721877
Thanh tra huyện24/529867896
phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bạch Thông24/514712721419
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông24/52529081160
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông24/513811911329
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bạch Thông24/51389461084
TT GD Nghề Nghiệp – GD Thường Xuyên24/5609601020
Trung tâm quản lý và cấp phép quyền SD đất24/5000
UBND thị trấn Phủ Thông24/547915632042
UBND xã Cẩm Giàng24/524013851625
UBND xã Cao Sơn24/551414481962
UBND xã Đôn Phong24/543315081941
UBND xã Dương Phong24/530114651766
UBND xã Quân Hà24/536115791940
UBND xã Lục Bình24/548115282009
UBND xã Mỹ Thanh24/539114731864