Detailstheothang_12
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 12 Tổng số gửi đi: 89.298 | Tổng số nhận về: 113.383
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh118519637
284Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện152145848173695
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh3747791153
105Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành64241740023824
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh39312951688
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy1404974311147
5852408589298113383