Detailstheothang_11
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 11 Tổng số gửi đi: 110.738 | Tổng số nhận về: 141.416
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh143672815
284Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện171126821685328
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh137417554
105Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành111682998141149
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh46316322095
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy135679859341
58530678110738141416