Detailstheothang_10
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 10 Tổng số gửi đi: 108.111 | Tổng số nhận về: 134.601
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh0673771
284Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện06551780112
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh010051284
105Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành02825237721
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh014031813
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy0959111008
5850108111134601