500Detailstheothang_09
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 28.418 | Tổng số nhận về: 115.555
  Thống kê tổng số: 500 đơn vị trong Tháng 9

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
8Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn47122092680
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhTANDAN000ENDTDCục Quản Lý Thị Trường tỉnh94252346
Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh94252346
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN039ENDTD</span>]Tòa Án TỉnhTANDAN039ENDTDTòa Án Tỉnh61294355
Tòa Án Tỉnh61294355
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN046ENDTD</span>]Ngân Hàng Nhà NướcTANDAN046ENDTDNgân Hàng Nhà Nước17168185
Ngân Hàng Nhà Nước17168185
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN047ENDTD</span>]Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnhTANDAN047ENDTDNgân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh12110122
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh12110122
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN048ENDTD</span>]Cục Thống Kê TỉnhTANDAN048ENDTDCục Thống Kê Tỉnh12132144
Cục Thống Kê Tỉnh12132144
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN049ENDTD</span>]Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhTANDAN049ENDTDViện Kiểm sát nhân dân tỉnh3141144
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh3141144
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN050ENDTD</span>]Cục Thuế TỉnhTANDAN050ENDTDCục Thuế Tỉnh272487759
Cục Thuế Tỉnh272487759
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN051ENDTD</span>]Kho bạc Nhà nước tỉnhTANDAN051ENDTDKho bạc Nhà nước tỉnh0625625
Kho bạc Nhà nước tỉnh0625625
5Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh52509561
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Hội khuyến học tỉnh Bắc KạnTANDAN000ENDTDHội khuyến học tỉnh Bắc Kạn17123140
Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn17123140
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Hội Chữ Thập Đỏ tỉnhTANDAN001ENDTDHội Chữ Thập Đỏ tỉnh197190
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh197190
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuậtTANDAN005ENDTDHội Liên hiệp khoa học kỹ thuật07979
Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật07979
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Hội Nhà Báo TỉnhTANDAN007ENDTDHội Nhà Báo Tỉnh78289
Hội Nhà Báo Tỉnh78289
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Hội Văn Học Nghệ Thuật TỉnhTANDAN008ENDTDHội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh9154163
Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh9154163
4Hide details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh180656987504
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Tỉnh Ủy Bắc KạnTANDAN001ENDTDTỉnh Ủy Bắc Kạn47123572828