501Detailstheothang_09
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 17.355 | Tổng số nhận về: 69.601
  Thống kê tổng số: 501 đơn vị trong Tháng 9

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
9Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn21518812096
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhTANDAN000ENDTDCục Quản Lý Thị Trường tỉnh89252341
Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh89252341
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN039ENDTD</span>]Tòa Án TỉnhTANDAN039ENDTDTòa Án Tỉnh61294355
Tòa Án Tỉnh61294355
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN046ENDTD</span>]Ngân Hàng Nhà NướcTANDAN046ENDTDNgân Hàng Nhà Nước17168185
Ngân Hàng Nhà Nước17168185
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN047ENDTD</span>]Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnhTANDAN047ENDTDNgân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh12110122
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh12110122
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN048ENDTD</span>]Cục Thống Kê TỉnhTANDAN048ENDTDCục Thống Kê Tỉnh12134146
Cục Thống Kê Tỉnh12134146
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN049ENDTD</span>]Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhTANDAN049ENDTDViện Kiểm sát nhân dân tỉnh3141144
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh3141144
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN050ENDTD</span>]Cục Thuế TỉnhTANDAN050ENDTDCục Thuế Tỉnh000
Cục Thuế Tỉnh000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN051ENDTD</span>]Kho bạc Nhà nước tỉnhTANDAN051ENDTDKho bạc Nhà nước tỉnh0625625
Kho bạc Nhà nước tỉnh0625625
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN053ENDTD</span>]Trường Cao đẳng cộng đồng Bắc KanTANDAN053ENDTDTrường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kan21157178
Trường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kan21157178
5Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh52501553
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Hội khuyến học tỉnh Bắc KạnTANDAN000ENDTDHội khuyến học tỉnh Bắc Kạn17123140
Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn17123140
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Hội Chữ Thập Đỏ tỉnhTANDAN001ENDTDHội Chữ Thập Đỏ tỉnh197190
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh197190
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuậtTANDAN005ENDTDHội Liên hiệp khoa học kỹ thuật07979
Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật07979
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Hội Nhà Báo TỉnhTANDAN007ENDTDHội Nhà Báo Tỉnh78289
Hội Nhà Báo Tỉnh78289
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Hội Văn Học Nghệ Thuật TỉnhTANDAN008ENDTDHội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh9146155
Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh9146155