Detailstheothang_09
  Thống kê tổng số: 626 đơn vị trong Tháng 09 Tổng số gửi đi: 133.747 | Tổng số nhận về: 166.896
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
1Hide details for Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnhHội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh000
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh000
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh173653177053
294Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện173077749794804
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh30310361339
107Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành104052887239277
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh36116942055
181Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy27541718819942
62633149133747166896