Detailstheothang_09
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 09 Tổng số gửi đi: 123.039 | Tổng số nhận về: 153.817
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh91658749
284Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện173077749794804
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh30310361339
105Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành107752996840743
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh36617132079
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy16521000911661
58530778123039153817