Detailstheothang_09
  Thống kê tổng số: 626 đơn vị trong Tháng 09 Tổng số gửi đi: 133.747 | Tổng số nhận về: 166.896
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
13Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn19715621759
10Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh86581667
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh173653177053
294Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện173077749794804
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh30310361339
107Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành104052887239277
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh36116942055
181Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy27541718819942
62633149133747166896