501Detailstheothang_08
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 17.938 | Tổng số nhận về: 74.785
  Thống kê tổng số: 501 đơn vị trong Tháng 8

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
9Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn19616541850
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhTANDAN000ENDTDCục Quản Lý Thị Trường tỉnh75152227
Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh75152227
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN039ENDTD</span>]Tòa Án TỉnhTANDAN039ENDTDTòa Án Tỉnh73262335
Tòa Án Tỉnh73262335
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN046ENDTD</span>]Ngân Hàng Nhà NướcTANDAN046ENDTDNgân Hàng Nhà Nước27168195
Ngân Hàng Nhà Nước27168195
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN047ENDTD</span>]Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnhTANDAN047ENDTDNgân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh11127138
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh11127138
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN048ENDTD</span>]Cục Thống Kê TỉnhTANDAN048ENDTDCục Thống Kê Tỉnh5156161
Cục Thống Kê Tỉnh5156161
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN049ENDTD</span>]Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhTANDAN049ENDTDViện Kiểm sát nhân dân tỉnh0140140
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh0140140
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN050ENDTD</span>]Cục Thuế TỉnhTANDAN050ENDTDCục Thuế Tỉnh000
Cục Thuế Tỉnh000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN051ENDTD</span>]Kho bạc Nhà nước tỉnhTANDAN051ENDTDKho bạc Nhà nước tỉnh0453453
Kho bạc Nhà nước tỉnh0453453
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN053ENDTD</span>]Trường Cao đẳng cộng đồng Bắc KanTANDAN053ENDTDTrường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kan5196201
Trường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kan5196201
5Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh39502541
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Hội khuyến học tỉnh Bắc KạnTANDAN000ENDTDHội khuyến học tỉnh Bắc Kạn11123134
Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn11123134
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Hội Chữ Thập Đỏ tỉnhTANDAN001ENDTDHội Chữ Thập Đỏ tỉnh2284106
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh2284106
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuậtTANDAN005ENDTDHội Liên hiệp khoa học kỹ thuật06969
Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật06969
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Hội Nhà Báo TỉnhTANDAN007ENDTDHội Nhà Báo Tỉnh58893
Hội Nhà Báo Tỉnh58893
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Hội Văn Học Nghệ Thuật TỉnhTANDAN008ENDTDHội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh1138139
Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh1138139