Detailstheothang_08
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 08 Tổng số gửi đi: 116.319 | Tổng số nhận về: 145.342
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
6Hide details for Sở Tư PhápSở Tư Pháp4146671081
Phòng Công chứng số142832
Phòng Công chứng số223234
Phòng Công chứng số3000
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản000
Trung tâm Trợ giúp pháp lý5744101
Văn Phòng351563914
7Show details for Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch29211571449
3Show details for Sở Xây DựngSở Xây Dựng193635828
16Show details for Sở Y tếSở Y tế247266219093
1Show details for Thanh Tra TỉnhThanh Tra Tỉnh66409475
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh39614621858
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy120687239929
58529023116319145342