Detailstheothang_08
  Thống kê tổng số: 769 đơn vị trong Tháng 08 Tổng số gửi đi: 115.716 | Tổng số nhận về: 144.608
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
1Hide details for Sở Tài ChínhSở Tài Chính29213411633
Văn phòng29213411633
5Show details for Sở Tài Nguyên và Môi TrườngSở Tài Nguyên và Môi Trường52614651991
1Show details for Sở Thông Tin Và Truyền ThôngSở Thông Tin Và Truyền Thông190689879
6Show details for Sở Tư PhápSở Tư Pháp4146671081
7Show details for Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch29211571449
3Show details for Sở Xây DựngSở Xây Dựng193635828
16Show details for Sở Y tếSở Y tế247266219093
1Show details for Thanh Tra TỉnhThanh Tra Tỉnh66409475
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh39614621858
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy120687239929
76928892115716144608