Detailstheothang_08
  Thống kê tổng số: 626 đơn vị trong Tháng 08 Tổng số gửi đi: 126.205 | Tổng số nhận về: 157.367
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
1Hide details for Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnhHội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh000
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh000
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh178152016982
294Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện161737278388956
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh1798801059
107Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành104312895039381
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh39214161808
181Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy19411520817149
62631162126205157367