Detailstheothang_08
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 08 Tổng số gửi đi: 116.319 | Tổng số nhận về: 145.342
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
7Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn19213171509
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh75510585
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh73661734
284Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện161737278388956
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh1798801059
105Hide details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành107292998340712
Ban Dân Tộc70313383
Ban quản lý dự án đầu tư xây dưng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn120249369
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh47423470
Trường Cao đẳng Bắc Kạn231261492
Ban Quản Lý Khu Các Khu Công Nghiệp67254321
Công Ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Tỉnh Bắc Kạn000
Văn phòng điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh BK111335446
BQL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh BK23112711502
Liên minh Hợp tác xã tỉnh36164200
Hành Chính – Kế Hoạch - Truyền Thông23136159
5Show details for Cục Thuế tỉnhCục Thuế tỉnh193512603195
1Show details for Quỹ Bảo Trì Đường Bộ TỉnhQuỹ Bảo Trì Đường Bộ Tỉnh000
1Show details for Sở Công ThươngSở Công Thương229678907
3Show details for Sở Giao Thông Vận TảiSở Giao Thông Vận Tải3989841382
23Hide details for Sở Giáo dục và Đào tạoSở Giáo dục và Đào tạo70029703670
Văn phòng Sở3687791147
Trường THPT Na Rì20166186
Trường THPT Ngân Sơn28104132
Trường PTDTNT tỉnh Bắc Kạn2594119
Trường PTDTNT Ba Bể1895113
Trường PTDTNT THCS Chợ Mới2398121
Trường PTDTNT Chợ Đồn107787
Trường PTDTNT Na Rì10150160
Trường PTDTNT Ngân Sơn26769