Detailstheothang_08
  Thống kê tổng số: 769 đơn vị trong Tháng 08 Tổng số gửi đi: 115.716 | Tổng số nhận về: 144.608
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
24Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn204823754423
10Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh75510585
8Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh44396440
456Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện161737278388956
4Hide details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh1798801059
Ban Bảo Vệ CSSK Cán Bộ tỉnh77380
Báo Bắc Kan34233267
Trường Chính Trị tỉnh123139262
Đảng ủy các cơ quan15435450
99Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành87712858737358
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh39614621858
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy120687239929
76928892115716144608