Detailstheothang_07
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 07 Tổng số gửi đi: 129.729 | Tổng số nhận về: 159.540
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
7Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn19417641958
Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh82266348
Ngân Hàng Nhà Nước35242277
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh14162176
Cục Thống Kê Tỉnh9156165
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh2173175
Kho bạc Nhà nước tỉnh7541548
1Hide details for Tòa án nhân dân tỉnh Bắc KạnTòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn45224269
Văn phòng45224269
5Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh99652751
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh26131157
Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật62026
Hội Nhà Báo Tỉnh2395118
Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn29262291
1Hide details for Hội Khuyến Học Tỉnh Bắc KạnHội Khuyến Học Tỉnh Bắc Kạn15144159
Văn phòng15144159
12Hide details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh152643795
HĐND Tỉnh Bắc Kạn143530673
Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn92736
6Hide details for Tỉnh Ủy Bắc KạnTỉnh Ủy Bắc Kạn000
Ban Dân vận Tỉnh ủy000
Ban Nội chính Tỉnh ủy000
Ban Tổ chức Tỉnh ủy000
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy000
Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy000
Văn phòng Tỉnh ủy000
4Hide details for UBND tỉnh Bắc KạnUBND tỉnh Bắc Kạn08686
Ban Tiếp công dân06363
Phòng Hành chính tổ chức - Quản trị tài vụ000
Trung tâm công báo - Tin Học077