500Detailstheothang_07
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 30.854 | Tổng số nhận về: 135.787
  Thống kê tổng số: 500 đơn vị trong Tháng 7

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
8Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn50319272430
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhTANDAN000ENDTDCục Quản Lý Thị Trường tỉnh81181262
Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh81181262
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN039ENDTD</span>]Tòa Án TỉnhTANDAN039ENDTDTòa Án Tỉnh114197311
Tòa Án Tỉnh114197311
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN046ENDTD</span>]Ngân Hàng Nhà NướcTANDAN046ENDTDNgân Hàng Nhà Nước21198219
Ngân Hàng Nhà Nước21198219
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN047ENDTD</span>]Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnhTANDAN047ENDTDNgân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh11151162
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh11151162
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN048ENDTD</span>]Cục Thống Kê TỉnhTANDAN048ENDTDCục Thống Kê Tỉnh5146151
Cục Thống Kê Tỉnh5146151
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN049ENDTD</span>]Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhTANDAN049ENDTDViện Kiểm sát nhân dân tỉnh1132133
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh1132133
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN050ENDTD</span>]Cục Thuế TỉnhTANDAN050ENDTDCục Thuế Tỉnh270444714
Cục Thuế Tỉnh270444714
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN051ENDTD</span>]Kho bạc Nhà nước tỉnhTANDAN051ENDTDKho bạc Nhà nước tỉnh0478478
Kho bạc Nhà nước tỉnh0478478
5Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh32577609
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Hội khuyến học tỉnh Bắc KạnTANDAN000ENDTDHội khuyến học tỉnh Bắc Kạn8125133
Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn8125133
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Hội Chữ Thập Đỏ tỉnhTANDAN001ENDTDHội Chữ Thập Đỏ tỉnh1391104
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh1391104
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuậtTANDAN005ENDTDHội Liên hiệp khoa học kỹ thuật08787
Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật08787
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Hội Nhà Báo TỉnhTANDAN007ENDTDHội Nhà Báo Tỉnh7105112
Hội Nhà Báo Tỉnh7105112
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Hội Văn Học Nghệ Thuật TỉnhTANDAN008ENDTDHội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh4169173
Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh4169173
4Hide details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh188663188204
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Tỉnh Ủy Bắc KạnTANDAN001ENDTDTỉnh Ủy Bắc Kạn57727873364