Detailstheothang_07
  Thống kê tổng số: 769 đơn vị trong Tháng 07 Tổng số gửi đi: 129.218 | Tổng số nhận về: 158.920
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
24Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn39520522447
Ngân Hàng Nhà Nước35242277
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh14162176
Cục Thống Kê Tỉnh9156165
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh2173175
Kho bạc Nhà nước tỉnh7541548
8Hide details for Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhCục Quản Lý Thị Trường tỉnh000
Đội Quản lý Thị trường số 1000
Đội Quản lý Thị trường số 2000
Đội Quản lý Thị trường số 3000
Đội Quản lý Thị trường số 4000
Đội Quản lý Thị trường số 5000
Đội Quản lý Thị trường số 6000
Đội Quản lý Thị trường số 7000
Phòng Tổ chức Hành chính000
5Hide details for Cục Thuế tỉnhCục Thuế tỉnh283554837
Văn phòng283537820
Chi cục Thuế huyện Na Rì01010
Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn022
Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới033
Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn – Pác Nặm022
6Hide details for Tòa án nhân dân tỉnh Bắc KạnTòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn45224269
Tòa án huyện Na Rì000
Tòa án huyện Ngân Sơn000
Tòa án huyện Bạch Thông000
Tòa án huyện Ba Bể000
Tòa án huyện Pác Nặm000
Văn phòng45224269
10Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh99652751
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh26131157