Detailstheothang_07
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 07 Tổng số gửi đi: 129.729 | Tổng số nhận về: 159.540
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh152643795
284Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện169958210899103
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh30811801488
105Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành101673170541872
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh48918572346
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy1407982011227
58529811129729159540