500Detailstheothang_06
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 32.093 | Tổng số nhận về: 123.424
  Thống kê tổng số: 500 đơn vị trong Tháng 6

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
8Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn53215142046
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhTANDAN000ENDTDCục Quản Lý Thị Trường tỉnh88124212
Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh88124212
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN039ENDTD</span>]Tòa Án TỉnhTANDAN039ENDTDTòa Án Tỉnh60131191
Tòa Án Tỉnh60131191
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN046ENDTD</span>]Ngân Hàng Nhà NướcTANDAN046ENDTDNgân Hàng Nhà Nước19127146
Ngân Hàng Nhà Nước19127146
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN047ENDTD</span>]Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnhTANDAN047ENDTDNgân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh147690
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh147690
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN048ENDTD</span>]Cục Thống Kê TỉnhTANDAN048ENDTDCục Thống Kê Tỉnh108898
Cục Thống Kê Tỉnh108898
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN049ENDTD</span>]Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhTANDAN049ENDTDViện Kiểm sát nhân dân tỉnh29597
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh29597
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN050ENDTD</span>]Cục Thuế TỉnhTANDAN050ENDTDCục Thuế Tỉnh339516855
Cục Thuế Tỉnh339516855
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN051ENDTD</span>]Kho bạc Nhà nước tỉnhTANDAN051ENDTDKho bạc Nhà nước tỉnh0357357
Kho bạc Nhà nước tỉnh0357357
5Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh49419468
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Hội khuyến học tỉnh Bắc KạnTANDAN000ENDTDHội khuyến học tỉnh Bắc Kạn77885
Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn77885
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Hội Chữ Thập Đỏ tỉnhTANDAN001ENDTDHội Chữ Thập Đỏ tỉnh326496
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh326496
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuậtTANDAN005ENDTDHội Liên hiệp khoa học kỹ thuật09393
Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật09393
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Hội Nhà Báo TỉnhTANDAN007ENDTDHội Nhà Báo Tỉnh26365
Hội Nhà Báo Tỉnh26365
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Hội Văn Học Nghệ Thuật TỉnhTANDAN008ENDTDHội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh8121129
Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh8121129
4Hide details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh201461248138
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Tỉnh Ủy Bắc KạnTANDAN001ENDTDTỉnh Ủy Bắc Kạn56023802940