Detailstheothang_06
  Thống kê tổng số: 621 đơn vị trong Tháng 06 Tổng số gửi đi: 126.414 | Tổng số nhận về: 158.457
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
15Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn24414851729
Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh105181286
Ngân Hàng Nhà Nước54167221
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh66975
Cục Thống Kê Tỉnh7102109
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh1108109
Kho bạc Nhà nước tỉnh7628635
9Hide details for Tòa án nhân dân tỉnh Bắc KạnTòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn64230294
Tòa án Thành Phố Bắc Kạn05353
Văn phòng63158221
Tòa án huyện Chợ Đồn1910
Tòa án huyện Chợ Mới000
Tòa án huyện Na Rì033
Tòa án huyện Ngân Sơn011
Tòa án huyện Bạch Thông011
Tòa án huyện Ba Bể044
Tòa án huyện Pác Nặm011
6Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh111440551
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh286492
Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật154055
Hội Nhà Báo Tỉnh105161
Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh11617
Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn44172216
1Hide details for Hội Khuyến Học Tỉnh Bắc KạnHội Khuyến Học Tỉnh Bắc Kạn1397110
Văn phòng1397110
10Hide details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh68427913475
HĐND Tỉnh Bắc Kạn62382444
Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn16106122
6Hide details for Tỉnh Ủy Bắc KạnTỉnh Ủy Bắc Kạn45219512403
Ban Dân vận Tỉnh ủy25301326