Detailstheothang_06
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 06 Tổng số gửi đi: 117.099 | Tổng số nhận về: 147.548
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
7Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn24514341679
Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh105181286
Ngân Hàng Nhà Nước55170225
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh77885
Cục Thống Kê Tỉnh7102109
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh1117118
Kho bạc Nhà nước tỉnh7628635
1Hide details for Tòa án nhân dân tỉnh Bắc KạnTòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn63158221
Văn phòng63158221
5Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh110424534
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh286492
Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật154055
Hội Nhà Báo Tỉnh105161
Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn44172216
1Hide details for Hội Khuyến Học Tỉnh Bắc KạnHội Khuyến Học Tỉnh Bắc Kạn1397110
Văn phòng1397110
12Hide details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh79594673
HĐND Tỉnh Bắc Kạn62382444
Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn16106122
6Hide details for Tỉnh Ủy Bắc KạnTỉnh Ủy Bắc Kạn000
Ban Dân vận Tỉnh ủy000
Ban Nội chính Tỉnh ủy000
Ban Tổ chức Tỉnh ủy000
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy000
Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy000
Văn phòng Tỉnh ủy000
4Hide details for UBND tỉnh Bắc KạnUBND tỉnh Bắc Kạn1106107
Ban Tiếp công dân05353
Phòng Hành chính tổ chức - Quản trị tài vụ000
Trung tâm công báo - Tin Học1910