Detailstheothang_06
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 06 Tổng số gửi đi: 117.099 | Tổng số nhận về: 147.548
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh79594673
284Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện179167470592621
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh2449341178
105Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành99672865038617
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh44615582004
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy1442880010242
58530449117099147548