Detailstheothang_05
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 05 Tổng số gửi đi: 115.742 | Tổng số nhận về: 146.064
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
7Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn21614531669
Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh89166255
Ngân Hàng Nhà Nước40204244
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh13153166
Cục Thống Kê Tỉnh10154164
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh0146146
Kho bạc Nhà nước tỉnh5419424
1Hide details for Tòa án nhân dân tỉnh Bắc KạnTòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn59211270
Văn phòng59211270
5Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh97675772
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh23161184
Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật1499113
Hội Nhà Báo Tỉnh186583
Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn30235265
1Hide details for Hội Khuyến Học Tỉnh Bắc KạnHội Khuyến Học Tỉnh Bắc Kạn12115127
Văn phòng12115127
12Hide details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh125631756
HĐND Tỉnh Bắc Kạn85357442
Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn39171210
6Hide details for Tỉnh Ủy Bắc KạnTỉnh Ủy Bắc Kạn000
Ban Dân vận Tỉnh ủy000
Ban Nội chính Tỉnh ủy000
Ban Tổ chức Tỉnh ủy000
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy000
Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy000
Văn phòng Tỉnh ủy000
4Hide details for UBND tỉnh Bắc KạnUBND tỉnh Bắc Kạn1103104
Ban Tiếp công dân04848
Phòng Hành chính tổ chức - Quản trị tài vụ000
Trung tâm công báo - Tin Học11516