Detailstheothang_05
  Thống kê tổng số: 622 đơn vị trong Tháng 05 Tổng số gửi đi: 92.879 | Tổng số nhận về: 116.234
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
3Hide details for Sở Xây DựngSở Xây Dựng198618816
Văn phòng sở198618816
Ban quản lý dự án000
Trung tâm QH và KĐ000
17Show details for Sở Y tếSở Y tế229659658261
1Show details for Thanh Tra TỉnhThanh Tra Tỉnh106522628
1Show details for Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Bắc KạnTrung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Bắc Kạn1883101
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh41717852202
181Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy38401925623096
6222335592879116234