Detailstheothang_05
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 05 Tổng số gửi đi: 115.742 | Tổng số nhận về: 146.064
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh125631756
284Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện181487212090268
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh2039551158
105Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành93572875138108
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh41917862205
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy1757937111128
58530322115742146064