Detailstheothang_05
  Thống kê tổng số: 621 đơn vị trong Tháng 05 Tổng số gửi đi: 130.976 | Tổng số nhận về: 165.197
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
15Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn21716871904
6Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh118821939
10Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh170252346936
297Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện181977272990926
4Hide details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh2039551158
Ban Bảo Vệ CSSK Cán Bộ tỉnh8102110
Báo Bắc Kan22235257
Trường Chính Trị tỉnh82185267
Đảng ủy các cơ quan91433524
103Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành94312870038131
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh41917852204
181Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy39341906522999
62134221130976165197