Detailstheothang_05
  Thống kê tổng số: 626 đơn vị trong Tháng 05 Tổng số gửi đi: 130.759 | Tổng số nhận về: 164.937
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
13Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn21616241840
10Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh118821939
11Hide details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh154644315977
HĐND Tỉnh Bắc Kạn85357442
Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn39171210
5Show details for Tỉnh Ủy Bắc KạnTỉnh Ủy Bắc Kạn26414291693
4Show details for UBND tỉnh Bắc KạnUBND tỉnh Bắc Kạn115824743632
294Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện182407272990969
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh2039551158
107Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành93702879438164
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh41917862205
181Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy39411906423005
1Show details for (Not Categorized)(Not Categorized)125555680
62634178130759164937