501Detailstheothang_05
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 29.858 | Tổng số nhận về: 128.713
  Thống kê tổng số: 501 đơn vị trong Tháng 5

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
9Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn19116491840
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh53517570
4Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh195767548711
230Show details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền135956388577480
9Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh70619689
210Show details for Khối Đảng và Đoàn thểKhối Đảng và Đoàn thể39462337727323
28Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành95343011839652
6Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh51217942306
50129858128713158571