486Detailstheothang_04
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 16.914 | Tổng số nhận về: 75.502
  Thống kê tổng số: 486 đơn vị trong Tháng 4

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
268Hide details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền153167126586581
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND Tỉnh Bắc KạnTANDAN001ENDTDUBND Tỉnh Bắc Kạn000
UBND Tỉnh Bắc Kạn000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]HĐND Tỉnh Bắc KạnTANDAN002ENDTDHĐND Tỉnh Bắc Kạn81486567
HĐND Tỉnh Bắc Kạn81486567
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc KạnTANDAN003ENDTDVăn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn35272307
Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn35272307
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]Sở Thông Tin Truyền ThôngTANDAN004ENDTDSở Thông Tin Truyền Thông195653848
Sở Thông Tin Truyền Thông195653848
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN005ENDTDSở Công Thương192754946
Sở Công Thương192754946
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông ThônTANDAN006ENDTDSở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn61225133125
Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn61225133125
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Tư PhápTANDAN007ENDTDSở Tư Pháp294578872
Sở Tư Pháp294578872
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Sở Tài ChínhTANDAN008ENDTDSở Tài Chính23513031538
Sở Tài Chính23513031538
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Xây DựngTANDAN009ENDTDSở Xây Dựng175570745
Sở Xây Dựng175570745
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Khoa học và Công nghệTANDAN010ENDTDSở Khoa học và Công nghệ138414552
Sở Khoa học và Công nghệ138414552
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở văn hóa thể thao và du lịchTANDAN011ENDTDSở văn hóa thể thao và du lịch34812131561
Sở văn hóa thể thao và du lịch34812131561
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN012ENDTDSở Y Tế158540055590
Sở Y Tế158540055590
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Giao Thông và Vận TảiTANDAN013ENDTDSở Giao Thông và Vận Tải255682937
Sở Giao Thông và Vận Tải255682937
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]Sở Nội VụTANDAN014ENDTDSở Nội Vụ24714131660
Sở Nội Vụ24714131660
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]Sở Tài Nguyên Môi TrườngTANDAN015ENDTDSở Tài Nguyên Môi Trường41210231435