Detailstheothang_04
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 04 Tổng số gửi đi: 149.225 | Tổng số nhận về: 180.027
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
7Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn23717732010
Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh86225311
Ngân Hàng Nhà Nước26274300
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh10181191
Cục Thống Kê Tỉnh9200209
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh1192193
Kho bạc Nhà nước tỉnh3496499
1Hide details for Tòa án nhân dân tỉnh Bắc KạnTòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn102205307
Văn phòng102205307
5Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh73721794
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh19136155
Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật95665
Hội Nhà Báo Tỉnh95059
Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn27301328
1Hide details for Hội Khuyến Học Tỉnh Bắc KạnHội Khuyến Học Tỉnh Bắc Kạn9178187
Văn phòng9178187
12Hide details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh114691805
HĐND Tỉnh Bắc Kạn91440531
Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn23109132
6Hide details for Tỉnh Ủy Bắc KạnTỉnh Ủy Bắc Kạn000
Ban Dân vận Tỉnh ủy000
Ban Nội chính Tỉnh ủy000
Ban Tổ chức Tỉnh ủy000
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy000
Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy000
Văn phòng Tỉnh ủy000
4Hide details for UBND tỉnh Bắc KạnUBND tỉnh Bắc Kạn0142142
Ban Tiếp công dân06767
Phòng Hành chính tổ chức - Quản trị tài vụ000
Trung tâm công báo - Tin Học02424