Detailstheothang_04
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 04 Tổng số gửi đi: 149.225 | Tổng số nhận về: 180.027
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh114691805
284Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện1900195474114475
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh26512531518
105Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành90823625445336
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh45021302580
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy15801092912509
58530802149225180027