486Detailstheothang_03
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 21.563 | Tổng số nhận về: 91.774
  Thống kê tổng số: 486 đơn vị trong Tháng 3

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
268Hide details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền1948485284104768
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND Tỉnh Bắc KạnTANDAN001ENDTDUBND Tỉnh Bắc Kạn000
UBND Tỉnh Bắc Kạn000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]HĐND Tỉnh Bắc KạnTANDAN002ENDTDHĐND Tỉnh Bắc Kạn65475540
HĐND Tỉnh Bắc Kạn65475540
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc KạnTANDAN003ENDTDVăn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn15167182
Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn15167182
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]Sở Thông Tin Truyền ThôngTANDAN004ENDTDSở Thông Tin Truyền Thông172576748
Sở Thông Tin Truyền Thông172576748
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN005ENDTDSở Công Thương2197841003
Sở Công Thương2197841003
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông ThônTANDAN006ENDTDSở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn85329843837
Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn85329843837
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Tư PhápTANDAN007ENDTDSở Tư Pháp272658930
Sở Tư Pháp272658930
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Sở Tài ChínhTANDAN008ENDTDSở Tài Chính23514301665
Sở Tài Chính23514301665
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Xây DựngTANDAN009ENDTDSở Xây Dựng153542695
Sở Xây Dựng153542695
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Khoa học và Công nghệTANDAN010ENDTDSở Khoa học và Công nghệ136381517
Sở Khoa học và Công nghệ136381517
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở văn hóa thể thao và du lịchTANDAN011ENDTDSở văn hóa thể thao và du lịch36212251587
Sở văn hóa thể thao và du lịch36212251587
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN012ENDTDSở Y Tế179547196514
Sở Y Tế179547196514
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Giao Thông và Vận TảiTANDAN013ENDTDSở Giao Thông và Vận Tải300657957
Sở Giao Thông và Vận Tải300657957
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]Sở Nội VụTANDAN014ENDTDSở Nội Vụ32514491774
Sở Nội Vụ32514491774
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]Sở Tài Nguyên Môi TrườngTANDAN015ENDTDSở Tài Nguyên Môi Trường42212581680