500Detailstheothang_03
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 28.629 | Tổng số nhận về: 123.987
  Thống kê tổng số: 500 đơn vị trong Tháng 3

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
8Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn39914721871
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhTANDAN000ENDTDCục Quản Lý Thị Trường tỉnh83101184
Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh83101184
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN039ENDTD</span>]Tòa Án TỉnhTANDAN039ENDTDTòa Án Tỉnh36119155
Tòa Án Tỉnh36119155
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN046ENDTD</span>]Ngân Hàng Nhà NướcTANDAN046ENDTDNgân Hàng Nhà Nước14123137
Ngân Hàng Nhà Nước14123137
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN047ENDTD</span>]Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnhTANDAN047ENDTDNgân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh68086
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh68086
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN048ENDTD</span>]Cục Thống Kê TỉnhTANDAN048ENDTDCục Thống Kê Tỉnh9127136
Cục Thống Kê Tỉnh9127136
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN049ENDTD</span>]Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhTANDAN049ENDTDViện Kiểm sát nhân dân tỉnh17980
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh17980
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN050ENDTD</span>]Cục Thuế TỉnhTANDAN050ENDTDCục Thuế Tỉnh250423673
Cục Thuế Tỉnh250423673
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN051ENDTD</span>]Kho bạc Nhà nước tỉnhTANDAN051ENDTDKho bạc Nhà nước tỉnh0420420
Kho bạc Nhà nước tỉnh0420420
5Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh42236278
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Hội khuyến học tỉnh Bắc KạnTANDAN000ENDTDHội khuyến học tỉnh Bắc Kạn107484
Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn107484
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Hội Chữ Thập Đỏ tỉnhTANDAN001ENDTDHội Chữ Thập Đỏ tỉnh3089119
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh3089119
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuậtTANDAN005ENDTDHội Liên hiệp khoa học kỹ thuật07373
Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật07373
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Hội Nhà Báo TỉnhTANDAN007ENDTDHội Nhà Báo Tỉnh000
Hội Nhà Báo Tỉnh000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Hội Văn Học Nghệ Thuật TỉnhTANDAN008ENDTDHội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh202
Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh202
4Hide details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh170553027007
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Tỉnh Ủy Bắc KạnTANDAN001ENDTDTỉnh Ủy Bắc Kạn53622652801