Detailstheothang_02
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 02 Tổng số gửi đi: 119.410 | Tổng số nhận về: 143.526
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
7Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn13611881324
Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh85171256
Ngân Hàng Nhà Nước35167202
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh6114120
Cục Thống Kê Tỉnh6157163
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh0126126
Kho bạc Nhà nước tỉnh4309313
1Hide details for Tòa án nhân dân tỉnh Bắc KạnTòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn0144144
Văn phòng0144144
5Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh82569651
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh24117141
Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật118192
Hội Nhà Báo Tỉnh136477
Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn25205230
1Hide details for Hội Khuyến Học Tỉnh Bắc KạnHội Khuyến Học Tỉnh Bắc Kạn9102111
Văn phòng9102111
12Hide details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh122944755704
HĐND Tỉnh Bắc Kạn101483584
Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn000
6Hide details for Tỉnh Ủy Bắc KạnTỉnh Ủy Bắc Kạn28819762264
Ban Dân vận Tỉnh ủy23330353
Ban Nội chính Tỉnh ủy25237262
Ban Tổ chức Tỉnh ủy62423485
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy62388450
Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy606
Văn phòng Tỉnh ủy110598708
4Hide details for UBND tỉnh Bắc KạnUBND tỉnh Bắc Kạn84020162856
Ban Tiếp công dân000
Phòng Hành chính tổ chức - Quản trị tài vụ84020162856
Trung tâm công báo - Tin Học000