Detailstheothang_02
  Thống kê tổng số: 769 đơn vị trong Tháng 02 Tổng số gửi đi: 120.812 | Tổng số nhận về: 145.202
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
24Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn146625674033
Ngân Hàng Nhà Nước35167202
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh6114120
Cục Thống Kê Tỉnh6157163
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh0126126
Kho bạc Nhà nước tỉnh4309313
8Hide details for Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhCục Quản Lý Thị Trường tỉnh86171257
Đội Quản lý Thị trường số 1000
Đội Quản lý Thị trường số 2000
Đội Quản lý Thị trường số 3000
Đội Quản lý Thị trường số 4000
Đội Quản lý Thị trường số 5000
Đội Quản lý Thị trường số 6000
Đội Quản lý Thị trường số 7000
Phòng Tổ chức Hành chính86171257
5Hide details for Cục Thuế tỉnhCục Thuế tỉnh128913792668
Văn phòng136389525
Chi cục Thuế huyện Na Rì91246337
Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn125204329
Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới8362671103
Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn – Pác Nặm101273374
6Hide details for Tòa án nhân dân tỉnh Bắc KạnTòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn40144184
Tòa án huyện Na Rì000
Tòa án huyện Ngân Sơn000
Tòa án huyện Bạch Thông000
Tòa án huyện Ba Bể000
Tòa án huyện Pác Nặm000
Văn phòng40144184
10Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh89765854
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh24117141