486Detailstheothang_02
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 13.066 | Tổng số nhận về: 55.046
  Thống kê tổng số: 486 đơn vị trong Tháng 2

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
268Hide details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền120455144763492
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND Tỉnh Bắc KạnTANDAN001ENDTDUBND Tỉnh Bắc Kạn000
UBND Tỉnh Bắc Kạn000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]HĐND Tỉnh Bắc KạnTANDAN002ENDTDHĐND Tỉnh Bắc Kạn36382418
HĐND Tỉnh Bắc Kạn36382418
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc KạnTANDAN003ENDTDVăn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn9180189
Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn9180189
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]Sở Thông Tin Truyền ThôngTANDAN004ENDTDSở Thông Tin Truyền Thông108427535
Sở Thông Tin Truyền Thông108427535
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN005ENDTDSở Công Thương189594783
Sở Công Thương189594783
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông ThônTANDAN006ENDTDSở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn48918922381
Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn48918922381
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Tư PhápTANDAN007ENDTDSở Tư Pháp179552731
Sở Tư Pháp179552731
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Sở Tài ChínhTANDAN008ENDTDSở Tài Chính15610211177
Sở Tài Chính15610211177
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Xây DựngTANDAN009ENDTDSở Xây Dựng123373496
Sở Xây Dựng123373496
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Khoa học và Công nghệTANDAN010ENDTDSở Khoa học và Công nghệ79242321
Sở Khoa học và Công nghệ79242321
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở văn hóa thể thao và du lịchTANDAN011ENDTDSở văn hóa thể thao và du lịch227736963
Sở văn hóa thể thao và du lịch227736963
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN012ENDTDSở Y Tế111525973712
Sở Y Tế111525973712
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Giao Thông và Vận TảiTANDAN013ENDTDSở Giao Thông và Vận Tải169419588
Sở Giao Thông và Vận Tải169419588
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]Sở Nội VụTANDAN014ENDTDSở Nội Vụ20810231231
Sở Nội Vụ20810231231
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]Sở Tài Nguyên Môi TrườngTANDAN015ENDTDSở Tài Nguyên Môi Trường3099141223