Detailstheothang_02
  Thống kê tổng số: 769 đơn vị trong Tháng 02 Tổng số gửi đi: 120.812 | Tổng số nhận về: 145.202
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
8Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh124144745715
456Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện121776934681523
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh22510341259
99Hide details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành64332429430727
Ban Dân Tộc91308399
Ban quản lý dự án đầu tư xây dưng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn111245356
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh35338373
Trường Cao đẳng Bắc Kạn105216321
Ban Quản Lý Khu Các Khu Công Nghiệp51327378
Công Ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Tỉnh Bắc Kạn106070
Văn phòng điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh BK54277331
BQL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh BK9410011095
Liên minh Hợp tác xã tỉnh26160186
1Show details for Quỹ Phát Triển Đất Rừng và Bảo vệ môi trường tỉnhQuỹ Phát Triển Đất Rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh32163195
1Show details for Sở Công ThươngSở Công Thương144515659
3Show details for Sở Giao Thông Vận TảiSở Giao Thông Vận Tải2888741162
23Show details for Sở Giáo dục và Đào tạoSở Giáo dục và Đào tạo48922112700
3Show details for Sở Khoa Học và Công NghệSở Khoa Học và Công Nghệ122465587
1Show details for Sở Kế Hoạch Đầu TưSở Kế Hoạch Đầu Tư169798967
5Show details for Sở Lao động Thương binh và Xã hộiSở Lao động Thương binh và Xã hội4058271232
9Show details for Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn56530253590
4Show details for Sở Nội VụSở Nội Vụ22010061226
1Show details for Sở Tài ChínhSở Tài Chính18810451233
5Show details for Sở Tài Nguyên và Môi TrườngSở Tài Nguyên và Môi Trường37314021775
1Show details for Sở Thông Tin Và Truyền ThôngSở Thông Tin Và Truyền Thông149552701
6Show details for Sở Tư PhápSở Tư Pháp240718958
7Show details for Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch25310211274
3Show details for Sở Xây DựngSở Xây Dựng127499626
16Show details for Sở Y tếSở Y tế203058177847
1Show details for Thanh Tra TỉnhThanh Tra Tỉnh62424486