Detailstheothang_02
  Thống kê tổng số: 769 đơn vị trong Tháng 02 Tổng số gửi đi: 120.812 | Tổng số nhận về: 145.202
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
8Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh124144745715
456Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện121776934681523
4Hide details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh22510341259
Ban Bảo Vệ CSSK Cán Bộ tỉnh11153164
Báo Bắc Kan29252281
Trường Chính Trị tỉnh72166238
Đảng ủy các cơ quan113463576
99Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành64332429430727
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh33417742108
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy24251655818983
76924390120812145202