Detailstheothang_02
  Thống kê tổng số: 769 đơn vị trong Tháng 02 Tổng số gửi đi: 120.812 | Tổng số nhận về: 145.202
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
8Hide details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh124144745715
ĐĐBQH và HĐND Tỉnh Bắc Kạn101483584
6Show details for Tỉnh Ủy Bắc KạnTỉnh Ủy Bắc Kạn28819762264
1Show details for UBND tỉnh Bắc KạnUBND tỉnh Bắc Kạn85220152867
456Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện121776934681523
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh22510341259
99Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành64332429430727
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh33417742108
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy24251655818983
76924390120812145202