Detailstheothang_02
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 02 Tổng số gửi đi: 119.410 | Tổng số nhận về: 143.526
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh122944755704
284Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện120656855580620
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh22510341259
105Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành76342525832892
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh33417742108
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy24111655718968
58524116119410143526