500Detailstheothang_01
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 29.374 | Tổng số nhận về: 127.837
  Thống kê tổng số: 500 đơn vị trong Tháng 1

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
8Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn18218512033
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhTANDAN000ENDTDCục Quản Lý Thị Trường tỉnh0233233
Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh0233233
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN039ENDTD</span>]Tòa Án TỉnhTANDAN039ENDTDTòa Án Tỉnh135972
Tòa Án Tỉnh135972
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN046ENDTD</span>]Ngân Hàng Nhà NướcTANDAN046ENDTDNgân Hàng Nhà Nước7183190
Ngân Hàng Nhà Nước7183190
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN047ENDTD</span>]Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnhTANDAN047ENDTDNgân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh6160166
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh6160166
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN048ENDTD</span>]Cục Thống Kê TỉnhTANDAN048ENDTDCục Thống Kê Tỉnh8172180
Cục Thống Kê Tỉnh8172180
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN049ENDTD</span>]Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhTANDAN049ENDTDViện Kiểm sát nhân dân tỉnh4135139
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh4135139
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN050ENDTD</span>]Cục Thuế TỉnhTANDAN050ENDTDCục Thuế Tỉnh144265409
Cục Thuế Tỉnh144265409
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN051ENDTD</span>]Kho bạc Nhà nước tỉnhTANDAN051ENDTDKho bạc Nhà nước tỉnh0644644
Kho bạc Nhà nước tỉnh0644644
5Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh43331374
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Hội khuyến học tỉnh Bắc KạnTANDAN000ENDTDHội khuyến học tỉnh Bắc Kạn7124131
Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn7124131
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Hội Chữ Thập Đỏ tỉnhTANDAN001ENDTDHội Chữ Thập Đỏ tỉnh33115148
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh33115148
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuậtTANDAN005ENDTDHội Liên hiệp khoa học kỹ thuật09292
Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật09292
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Hội Nhà Báo TỉnhTANDAN007ENDTDHội Nhà Báo Tỉnh000
Hội Nhà Báo Tỉnh000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Hội Văn Học Nghệ Thuật TỉnhTANDAN008ENDTDHội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh303
Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh303
4Hide details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh80939874796
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Tỉnh Ủy Bắc KạnTANDAN001ENDTDTỉnh Ủy Bắc Kạn34830173365