Detailstheothang_01
  Thống kê tổng số: 769 đơn vị trong Tháng 01 Tổng số gửi đi: 159.840 | Tổng số nhận về: 193.525
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
24Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn96043615321
Ngân Hàng Nhà Nước37263300
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh13201214
Cục Thống Kê Tỉnh8193201
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh0217217
Kho bạc Nhà nước tỉnh4676680
8Hide details for Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhCục Quản Lý Thị Trường tỉnh71304375
Đội Quản lý Thị trường số 1000
Đội Quản lý Thị trường số 2000
Đội Quản lý Thị trường số 3000
Đội Quản lý Thị trường số 4000
Đội Quản lý Thị trường số 5000
Đội Quản lý Thị trường số 6000
Đội Quản lý Thị trường số 7000
Phòng Tổ chức Hành chính71304375
5Hide details for Cục Thuế tỉnhCục Thuế tỉnh71822302948
Văn phòng210682892
Chi cục Thuế huyện Na Rì41415456
Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn41337378
Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới193421614
Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn – Pác Nặm233375608
6Hide details for Tòa án nhân dân tỉnh Bắc KạnTòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn109277386
Tòa án huyện Na Rì000
Tòa án huyện Ngân Sơn000
Tòa án huyện Bạch Thông000
Tòa án huyện Ba Bể000
Tòa án huyện Pác Nặm000
Văn phòng109277386
10Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh14512581403
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh24203227