Detailstheothang_01
  Thống kê tổng số: 585 đơn vị trong Tháng 01 Tổng số gửi đi: 158.228 | Tổng số nhận về: 191.639
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh179262558047
284Show details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện1755186838104389
4Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh44912811730
105Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành93193524544564
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh47023262796
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy35562314926705
58533411158228191639