527
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 161.419 | Tổng số nhận về: 571.377
  Thống kê tổng số: 527 đơn vị đến ngày: 21/10/2017

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
290Hide details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền151064524994676058
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND Tỉnh Bắc KạnTANDAN001ENDTDUBND Tỉnh Bắc Kạn97612233532096
UBND Tỉnh Bắc Kạn97612233532096
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]HĐND Tỉnh Bắc KạnTANDAN002ENDTDHĐND Tỉnh Bắc Kạn94745145461
HĐND Tỉnh Bắc Kạn94745145461
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc KạnTANDAN003ENDTDVăn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn27013221592
Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn27013221592
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]Sở Thông Tin Truyền ThôngTANDAN004ENDTDSở Thông Tin Truyền Thông125244385690
Sở Thông Tin Truyền Thông125244385690
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN005ENDTDSở Công Thương3249773410983
Sở Công Thương3249773410983
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông ThônTANDAN006ENDTDSở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn58271738323210
Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn58271738323210
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Tư PhápTANDAN007ENDTDSở Tư Pháp124947616010
Sở Tư Pháp124947616010
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Sở Tài ChínhTANDAN008ENDTDSở Tài Chính20211057312594
Sở Tài Chính20211057312594
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Xây DựngTANDAN009ENDTDSở Xây Dựng145648996355
Sở Xây Dựng145648996355
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Khoa học và Công nghệTANDAN010ENDTDSở Khoa học và Công nghệ102331854208
Sở Khoa học và Công nghệ102331854208
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở văn hóa thể thao và du lịchTANDAN011ENDTDSở văn hóa thể thao và du lịch3044830211346
Sở văn hóa thể thao và du lịch3044830211346
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN012ENDTDSở Y Tế149043581950723
Sở Y Tế149043581950723
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Giao Thông và Vận TảiTANDAN013ENDTDSở Giao Thông và Vận Tải245160028453
Sở Giao Thông và Vận Tải245160028453
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]Sở Nội VụTANDAN014ENDTDSở Nội Vụ2064912811192
Sở Nội Vụ2064912811192
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]Sở Tài Nguyên Môi TrườngTANDAN015ENDTDSở Tài Nguyên Môi Trường379550008795