500
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 330.925 | Tổng số nhận về: 1.359.823
  Thống kê tổng số: 500 đơn vị đến ngày: 10/12/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
8Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn51232075125874
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhTANDAN000ENDTDCục Quản Lý Thị Trường tỉnh77618122588
Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh77618122588
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN039ENDTD</span>]Tòa Án TỉnhTANDAN039ENDTDTòa Án Tỉnh68521842869
Tòa Án Tỉnh68521842869
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN046ENDTD</span>]Ngân Hàng Nhà NướcTANDAN046ENDTDNgân Hàng Nhà Nước17517071882
Ngân Hàng Nhà Nước17517071882
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN047ENDTD</span>]Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnhTANDAN047ENDTDNgân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh8612001286
Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh8612001286
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN048ENDTD</span>]Cục Thống Kê TỉnhTANDAN048ENDTDCục Thống Kê Tỉnh7614541530
Cục Thống Kê Tỉnh7614541530
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN049ENDTD</span>]Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhTANDAN049ENDTDViện Kiểm sát nhân dân tỉnh1612791295
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh1612791295
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN050ENDTD</span>]Cục Thuế TỉnhTANDAN050ENDTDCục Thuế Tỉnh328353818664
Cục Thuế Tỉnh328353818664
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN051ENDTD</span>]Kho bạc Nhà nước tỉnhTANDAN051ENDTDKho bạc Nhà nước tỉnh2657345760
Kho bạc Nhà nước tỉnh2657345760
5Hide details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh50144454946
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Hội khuyến học tỉnh Bắc KạnTANDAN000ENDTDHội khuyến học tỉnh Bắc Kạn1049971101
Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn1049971101
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Hội Chữ Thập Đỏ tỉnhTANDAN001ENDTDHội Chữ Thập Đỏ tỉnh2908911181
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh2908911181
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuậtTANDAN005ENDTDHội Liên hiệp khoa học kỹ thuật0859859
Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật0859859
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Hội Nhà Báo TỉnhTANDAN007ENDTDHội Nhà Báo Tỉnh46525571
Hội Nhà Báo Tỉnh46525571
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Hội Văn Học Nghệ Thuật TỉnhTANDAN008ENDTDHội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh6111731234
Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh6111731234
4Hide details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh198356434884183
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]Tỉnh Ủy Bắc KạnTANDAN001ENDTDTỉnh Ủy Bắc Kạn55832794733530