527
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 202.541 | Tổng số nhận về: 726.028
  Thống kê tổng số: 527 đơn vị đến ngày: 14/12/2017

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
290Hide details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền186794649818836612
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND Tỉnh Bắc KạnTANDAN001ENDTDUBND Tỉnh Bắc Kạn108232472335546
UBND Tỉnh Bắc Kạn108232472335546
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]HĐND Tỉnh Bắc KạnTANDAN002ENDTDHĐND Tỉnh Bắc Kạn119353466539
HĐND Tỉnh Bắc Kạn119353466539
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc KạnTANDAN003ENDTDVăn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn40021032503
Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn40021032503
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]Sở Thông Tin Truyền ThôngTANDAN004ENDTDSở Thông Tin Truyền Thông159254457037
Sở Thông Tin Truyền Thông159254457037
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN005ENDTDSở Công Thương3817924313060
Sở Công Thương3817924313060
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông ThônTANDAN006ENDTDSở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn72052105728262
Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn72052105728262
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Tư PhápTANDAN007ENDTDSở Tư Pháp155959007459
Sở Tư Pháp155959007459
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Sở Tài ChínhTANDAN008ENDTDSở Tài Chính22391170913948
Sở Tài Chính22391170913948
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Xây DựngTANDAN009ENDTDSở Xây Dựng168354387121
Sở Xây Dựng168354387121
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Khoa học và Công nghệTANDAN010ENDTDSở Khoa học và Công nghệ102331854208
Sở Khoa học và Công nghệ102331854208
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở văn hóa thể thao và du lịchTANDAN011ENDTDSở văn hóa thể thao và du lịch3590978813378
Sở văn hóa thể thao và du lịch3590978813378
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN012ENDTDSở Y Tế176954197559670
Sở Y Tế176954197559670
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Giao Thông và Vận TảiTANDAN013ENDTDSở Giao Thông và Vận Tải284269879829
Sở Giao Thông và Vận Tải284269879829
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]Sở Nội VụTANDAN014ENDTDSở Nội Vụ24691106613535
Sở Nội Vụ24691106613535
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]Sở Tài Nguyên Môi TrườngTANDAN015ENDTDSở Tài Nguyên Môi Trường42341450718741