Thống kê tổng số: 585 đơn vị đến ngày: 07/03/2021 Tổng số gửi đi: 61582 | Tổng số nhận về: 298043
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
6Hide details for Sở Tư PhápSở Tư Pháp66218772539
Phòng Công chứng số13/318889
Phòng Công chứng số23/318889
Phòng Công chứng số33/309393
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản3/3503181
Trung tâm Trợ giúp pháp lý3/379147226
Văn Phòng3/353114301961
7Show details for Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch65827313389
3Show details for Sở Xây DựngSở Xây Dựng33613311667
16Show details for Sở Y tếSở Y tế46501314417794
1Show details for Thanh Tra TỉnhThanh Tra Tỉnh1659941159
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh87544325307
163Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy62744231948593
58561582298043359625