Thống kê tổng số: 622 đơn vị đến ngày: 04/06/2020 Tổng số gửi đi: 143305 | Tổng số nhận về: 659288
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
6Hide details for Sở Tư PhápSở Tư Pháp189037355625
Phòng Công chứng số13/65179184
Phòng Công chứng số23/60151151
Phòng Công chứng số33/64161165
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản3/6167
Trung tâm Trợ giúp pháp lý3/6217175392
Văn Phòng3/6166330634726
7Show details for Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch160161797780
3Show details for Sở Xây DựngSở Xây Dựng83017722602
17Show details for Sở Y tếSở Y tế105683185542423
1Show details for Thanh Tra TỉnhThanh Tra Tỉnh45021132563
1Show details for Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Bắc KạnTrung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Bắc Kạn87575662
5Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh1904844510349
181Show details for Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủyĐảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy1719394736111929
622143305659288802593