748
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 53.565 | Tổng số nhận về: 219.129
  Thống kê tổng số: 748 đơn vị đến ngày: 21/02/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]Sở Tài Nguyên Môi TrườngTANDAN015ENDTDSở Tài Nguyên Môi Trường63520282663
Sở Tài Nguyên Môi Trường63520282663
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN016ENDTD</span>]Sở Giáo Dục Đào TạoTANDAN016ENDTDSở Giáo Dục Đào Tạo101839975015
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN017ENDTD</span>]Sở kế hoạch đầu tưTANDAN017ENDTDSở kế hoạch đầu tư23114181649
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN018ENDTD</span>]Sở Lao Động Thương Binh Xã HộiTANDAN018ENDTDSở Lao Động Thương Binh Xã Hội66415002164
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN019ENDTD</span>]Thanh Tra TỉnhTANDAN019ENDTDThanh Tra Tỉnh94566660
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN035ENDTD</span>]Ban Dân TộcTANDAN035ENDTDBan Dân Tộc82506588
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN037ENDTD</span>]Ban quản lý dự án đầu tư xây dưng công trình giaoTANDAN037ENDTDBan quản lý dự án đầu tư xây dưng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn123361484
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN038ENDTD</span>]Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnhTANDAN038ENDTDĐài Phát thanh và Truyền hình tỉnh75595670
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN039ENDTD</span>]Tòa Án TỉnhTANDAN039ENDTDTòa Án Tỉnh176986
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN039ENDTD</span>]Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trúTANDAN039ENDTDTrường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú211356567
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN044ENDTD</span>]Ban Quản Lý Khu Các Khu Công NghiệpTANDAN044ENDTDBan Quản Lý Khu Các Khu Công Nghiệp110395505
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN045ENDTD</span>]Trung Tâm Công Nghệ Thông TinTANDAN045ENDTDTrung Tâm Công Nghệ Thông Tin30197227
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN046ENDTD</span>]Ngân Hàng Nhà NướcTANDAN046ENDTDNgân Hàng Nhà Nước9227236
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN047ENDTD</span>]Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnhTANDAN047ENDTDNgân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh6189195
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN048ENDTD</span>]Cục Thống Kê TỉnhTANDAN048ENDTDCục Thống Kê Tỉnh12225237
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN048ENDTD</span>]Văn phòng điều phối Xây dựng nông thôn mới và GiTANDAN048ENDTDVăn phòng điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh BK115517632
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN049ENDTD</span>]Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhTANDAN049ENDTDViện Kiểm sát nhân dân tỉnh4165169
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN050ENDTD</span>]BQL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh BKTANDAN050ENDTDBQL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh BK2927481040
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN050ENDTD</span>]Cục Thuế TỉnhTANDAN050ENDTDCục Thuế Tỉnh3966105
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN051ENDTD</span>]Kho bạc Nhà nước tỉnhTANDAN051ENDTDKho bạc Nhà nước tỉnh0838838
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN052ENDTD</span>]Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bắc KanTANDAN052ENDTDQuỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Kan32629
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN053ENDTD</span>]Quỹ Phát Triển Đất, Rừng và Bảo vệ môi trườTANDAN053ENDTDQuỹ Phát Triển Đất, Rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh31821
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN053ENDTD</span>]Trường Cao đẳng cộng đồng Bắc KanTANDAN053ENDTDTrường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kan10120122113
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN054ENDTD</span>]Liên minh Hợp tác xã tỉnhTANDAN054ENDTDLiên minh Hợp tác xã tỉnh14251265
35Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND Huyện Ba BểZUBND Huyện Ba Bể29671320416171
64Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND Huyện Bạch ThôngZUBND Huyện Bạch Thông43441966224006
32Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Chợ MớiZUBND huyện Chợ Mới22421316615408
38Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND Huyện Chợ ĐồnZUBND Huyện Chợ Đồn29881459217580
38Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND Huyện Na RìZUBND Huyện Na Rì26311301815649