486
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 87.362 | Tổng số nhận về: 350.522
  Thống kê tổng số: 486 đơn vị đến ngày: 26/04/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]Sở Tài Nguyên Môi TrườngTANDAN015ENDTDSở Tài Nguyên Môi Trường161748076424
Sở Tài Nguyên Môi Trường161748076424
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN016ENDTD</span>]Sở Giáo Dục Đào TạoTANDAN016ENDTDSở Giáo Dục Đào Tạo26011046413065
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN017ENDTD</span>]Sở kế hoạch đầu tưTANDAN017ENDTDSở kế hoạch đầu tư65735454202
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN018ENDTD</span>]Sở Lao Động Thương Binh Xã HộiTANDAN018ENDTDSở Lao Động Thương Binh Xã Hội166935265195
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN019ENDTD</span>]Thanh Tra TỉnhTANDAN019ENDTDThanh Tra Tỉnh29414331727
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN035ENDTD</span>]Ban Dân TộcTANDAN035ENDTDBan Dân Tộc23911881427
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN037ENDTD</span>]Ban quản lý dự án đầu tư xây dưng công trình giaoTANDAN037ENDTDBan quản lý dự án đầu tư xây dưng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn3317561087
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN038ENDTD</span>]Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnhTANDAN038ENDTDĐài Phát thanh và Truyền hình tỉnh20513771582
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN039ENDTD</span>]Tòa Án TỉnhTANDAN039ENDTDTòa Án Tỉnh99330429
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN039ENDTD</span>]Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trúTANDAN039ENDTDTrường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú6188051423
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN044ENDTD</span>]Ban Quản Lý Khu Các Khu Công NghiệpTANDAN044ENDTDBan Quản Lý Khu Các Khu Công Nghiệp2639281191
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN045ENDTD</span>]Trung Tâm Công Nghệ Thông TinTANDAN045ENDTDTrung Tâm Công Nghệ Thông Tin69497566
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN046ENDTD</span>]Ngân Hàng Nhà NướcTANDAN046ENDTDNgân Hàng Nhà Nước34521555
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN047ENDTD</span>]Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnhTANDAN047ENDTDNgân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh16394410
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN048ENDTD</span>]Cục Thống Kê TỉnhTANDAN048ENDTDCục Thống Kê Tỉnh29530559
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN048ENDTD</span>]Văn phòng điều phối Xây dựng nông thôn mới và GiTANDAN048ENDTDVăn phòng điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh BK30913471656
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN049ENDTD</span>]Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhTANDAN049ENDTDViện Kiểm sát nhân dân tỉnh7385392
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN050ENDTD</span>]BQL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh BKTANDAN050ENDTDBQL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh BK79720842881
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN050ENDTD</span>]Cục Thuế TỉnhTANDAN050ENDTDCục Thuế Tỉnh3966105
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN051ENDTD</span>]Kho bạc Nhà nước tỉnhTANDAN051ENDTDKho bạc Nhà nước tỉnh019631963
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN052ENDTD</span>]Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bắc KanTANDAN052ENDTDQuỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Kan8109117
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN053ENDTD</span>]Quỹ Phát Triển Đất, Rừng và Bảo vệ môi trườTANDAN053ENDTDQuỹ Phát Triển Đất, Rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh31821
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN053ENDTD</span>]Trường Cao đẳng cộng đồng Bắc KanTANDAN053ENDTDTrường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kan10120122113
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN054ENDTD</span>]Liên minh Hợp tác xã tỉnhTANDAN054ENDTDLiên minh Hợp tác xã tỉnh81577658
32Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND Huyện Ba BểZUBND Huyện Ba Bể71073050237609
30Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND Huyện Bạch ThôngZUBND Huyện Bạch Thông55232483430357
29Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND huyện Chợ MớiZUBND huyện Chợ Mới42802878233062
35Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND Huyện Chợ ĐồnZUBND Huyện Chợ Đồn67793400240781
35Show details for [<span style='display:none'>Z</span>]UBND Huyện Na RìZUBND Huyện Na Rì68033257239375