501
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 245.539 | Tổng số nhận về: 1.019.268
  Thống kê tổng số: 501 đơn vị đến ngày: 21/11/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
9Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn18531662618479
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh47442734747
4Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh187756125680031
230Show details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền102404477002579406
9Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh95459176871
210Show details for Khối Đảng và Đoàn thểKhối Đảng và Đoàn thể35763189046224809
28Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành80946247804328750
6Hide details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh43701734421714
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]UB mặt trận tổ quốc tỉnhTANDAN000ENDTDUB mặt trận tổ quốc tỉnh34516602005
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc KạnTANDAN002ENDTDHội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn36924032772
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnhTANDAN006ENDTDHội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh75630933849
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Hội nông dân tỉnhTANDAN007ENDTDHội nông dân tỉnh109833184416
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Liên Đoàn Lao Động tỉnhTANDAN008ENDTDLiên Đoàn Lao Động tỉnh63633423978
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Tỉnh Đoàn Bắc KạnTANDAN009ENDTDTỉnh Đoàn Bắc Kạn116635284694
50124553910192681264807