501
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 158.316 | Tổng số nhận về: 690.518
  Thống kê tổng số: 501 đơn vị đến ngày: 21/07/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
9Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn10741031011384
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh26923312600
4Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh43442323127575
230Show details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền74633352491427124
9Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh68548845569
210Show details for Khối Đảng và Đoàn thểKhối Đảng và Đoàn thể24124125903150027
28Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành50709161394212103
6Hide details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh2478997412452
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]UB mặt trận tổ quốc tỉnhTANDAN000ENDTDUB mặt trận tổ quốc tỉnh108292
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc KạnTANDAN002ENDTDHội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn24714871734
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnhTANDAN006ENDTDHội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh47019812451
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Hội nông dân tỉnhTANDAN007ENDTDHội nông dân tỉnh69020542744
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Liên Đoàn Lao Động tỉnhTANDAN008ENDTDLiên Đoàn Lao Động tỉnh40421562560
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Tỉnh Đoàn Bắc KạnTANDAN009ENDTDTỉnh Đoàn Bắc Kạn65722142871
501158316690518848834