501
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 245.539 | Tổng số nhận về: 1.019.268
  Thống kê tổng số: 501 đơn vị đến ngày: 21/11/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
9Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn18531662618479
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh47442734747
4Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh187756125680031
230Show details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền102404477002579406
9Hide details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh95459176871
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Ban Bảo Vệ CSSK Cán Bộ tỉnhTANDAN000ENDTDBan Bảo Vệ CSSK Cán Bộ tỉnh000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Báo Bắc KanTANDAN000ENDTDBáo Bắc Kan55326983251
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Trường Chính Trị tỉnhTANDAN000ENDTDTrường Chính Trị tỉnh000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Ban Dân Vận Tỉnh uỷ Bắc KạnTANDAN002ENDTDBan Dân Vận Tỉnh uỷ Bắc Kạn40132093610
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc KạnTANDAN003ENDTDBan Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn033
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷTANDAN004ENDTDBan Tuyên giáo Tỉnh uỷ044
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Ban Tổ chức Tỉnh ủyTANDAN005ENDTDBan Tổ chức Tỉnh ủy033
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc KạnTANDAN006ENDTDỦy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Kạn000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]Đảng ủy các cơ quanTANDAN015ENDTDĐảng ủy các cơ quan000
210Show details for Khối Đảng và Đoàn thểKhối Đảng và Đoàn thể35763189046224809
28Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành80946247804328750
6Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh43701734421714
50124553910192681264807