501
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 158.316 | Tổng số nhận về: 690.518
  Thống kê tổng số: 501 đơn vị đến ngày: 21/07/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
9Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn10741031011384
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh26923312600
4Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh43442323127575
230Show details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền74633352491427124
9Hide details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh68548845569
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Ban Bảo Vệ CSSK Cán Bộ tỉnhTANDAN000ENDTDBan Bảo Vệ CSSK Cán Bộ tỉnh000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Báo Bắc KanTANDAN000ENDTDBáo Bắc Kan28416651949
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Trường Chính Trị tỉnhTANDAN000ENDTDTrường Chính Trị tỉnh000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]Ban Dân Vận Tỉnh uỷ Bắc KạnTANDAN002ENDTDBan Dân Vận Tỉnh uỷ Bắc Kạn40132093610
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc KạnTANDAN003ENDTDBan Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn033
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷTANDAN004ENDTDBan Tuyên giáo Tỉnh uỷ044
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Ban Tổ chức Tỉnh ủyTANDAN005ENDTDBan Tổ chức Tỉnh ủy033
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc KạnTANDAN006ENDTDỦy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Kạn000
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]Đảng ủy các cơ quanTANDAN015ENDTDĐảng ủy các cơ quan000
210Show details for Khối Đảng và Đoàn thểKhối Đảng và Đoàn thể24124125903150027
28Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành50709161394212103
6Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh2478997412452
501158316690518848834