Thống kê tổng số: 585 đơn vị đến ngày: 07/03/2021 Tổng số gửi đi: 61582 | Tổng số nhận về: 298043
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
7Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn28435323816
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh24016761916
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh32761157414850
284Hide details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện31830167203199033
33Show details for UBND huyện Ba BểUBND huyện Ba Bể46362257027206
30Show details for UBND Huyện Bạch ThôngUBND Huyện Bạch Thông41801944223622
28Show details for UBND Huyện Chợ MớiUBND Huyện Chợ Mới40631815222215
37Show details for UBND Huyện Chợ ĐồnUBND Huyện Chợ Đồn46052127825883
30Show details for UBND Huyện Na RìUBND Huyện Na Rì42152147425689
26Show details for UBND huyện Ngân SơnUBND huyện Ngân Sơn37241999023714
54Show details for UBND Huyện Pác NặmUBND Huyện Pác Nặm28052864831453
46Hide details for UBND Thành phố Bắc KạnUBND Thành phố Bắc Kạn36021564919251
Văn phòng HDND - UBND TP Bắc Kạn7/3100724473454
Phòng Kinh Tế Thành Phố Bắc Kạn7/369682751
Phòng GD và ĐT Thành Phố Bắc Kạn7/3163681844
Phòng Lao động Thành Phố Bắc Kạn7/347438485
Phòng Nội Vụ Thành Phố Bắc Kạn7/315406421
Phòng TCKH Thành Phố Bắc Kạn7/348639687
Phòng TNMT Thành Phố Bắc Kạn7/3144467611
Phòng Tư pháp Thành Phố Bắc Kạn7/349299348
Phòng VHTT TP Bắc Kạn7/330472502
Phòng QLĐT Thành Phố Bắc Kạn7/347385432
Phòng Thanh tra Thành Phố Bắc Kạn7/312232244
Trung tâm VHTT và TT TP Bắc Kạn7/39334343
Ban Bồi thường GPMB7/363290353
Ban QLDA7/380379459
UBND phường Phùng Chí Kiên7/3157583740
UBND phường Đức Xuân7/3210599809
UBND phường Huyền Tụng7/3139550689
UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai7/3126565691