Thống kê tổng số: 621 đơn vị đến ngày: 15/07/2020 Tổng số gửi đi: 206087 | Tổng số nhận về: 907436
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
15Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn14031216813571
6Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh75351045857
10Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh97833331443097
297Hide details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện109771518981628752
35Show details for UBND huyện Ba BểUBND huyện Ba Bể169127215889070
30Show details for UBND Huyện Bạch ThôngUBND Huyện Bạch Thông109305441265342
30Show details for UBND Huyện Chợ MớiUBND Huyện Chợ Mới132976262075917
37Show details for UBND Huyện Chợ ĐồnUBND Huyện Chợ Đồn152597926194520
36Show details for UBND Huyện Na RìUBND Huyện Na Rì157606617681936
27Show details for UBND huyện Ngân SơnUBND huyện Ngân Sơn133476355876905
54Show details for UBND Huyện Pác NặmUBND Huyện Pác Nặm110606823379293
48Hide details for UBND Thành phố Bắc KạnUBND Thành phố Bắc Kạn132065256365769
Văn phòng HDND - UBND15/73735643010165
Phòng Dân tộc15/7000
Phòng Kinh tế15/718021042284
Phòng Giáo dục - Đào tạo15/766630413707
Phòng Lao động15/719215791771
Phòng Nội Vụ15/710513791484
Phòng TC - KH15/730127363037
Phòng TN và MT15/761318032416
Phòng Tư pháp15/71298861015
Phòng Văn hóa - Thông tin15/715313981551
Phòng Y tế15/7000
Phòng QLĐT15/731715101827
Thanh tra15/745685730
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông TPBK15/76110101071
Ban Bồi thường GPMB15/720210821284
Ban QLDA15/751515362051
UBND phường Phùng Chí Kiên15/740717292136
UBND phường Đức Xuân15/736517642129